روزها با ماژیک

۱۷تیر

Greatest Love of All

جمعه, ۱۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۵ ب.ظ

با این صدا در پس زمینه.

خیلی حرف دارم ولی دیگه خودمم خسته ام از اینهمه تراماتایز شدن. مرور ترس همیشگی و بحث ثابت و خرد شدن عزت نفسم به تمام طریق ممکن. مرور تمام حس هایی که از بچگی داشتم و جرقه تمام روابط ناموفقم که از بی اعتماد به نفسی و تمام حس های لاوعبل نبودن، جذاب نبودن و هیچوقت خوب نبودن و کلی حرکات ترن اف واسه یه مشت آدم بی ربط زدن رسیدن به نقطه نفرت [حقیقی] از بودن جنس مخالف به هر عنوانی تو زندگیم.

I decided long ago
Never to walk in anyone's shadows
If I fail, if I succeed
At least I'll live as I believe
No matter what they take from me
They can't take away my dignity

کاش مدتها قبل این بودم.

کاش آدما بدونن که با نگرانی های بی جا و تزریق ترس هاشون چه ضربه ای بهت میزنن.

 

۰۱/۰۴/۱۷
Magic Farari