روزها با ماژیک

۱۹خرداد

کیپبلیتی

پنجشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۲۱ ق.ظ

از متوسط بودن خسته ام و شاکی. نمیدونم ذات دانشگاه این شکلیه یا اینکه ذهن من به فاک رفته، حس میکنم هیچی یاد نگرفتم و نه تفکر خلاقی دارم و نه متوجه موضوعات میشم و این خیلی ناراحتم میکنه، اضافه بر اینکه خیلی وقتا فکر میکنم ضریب هوشیم بخاطر رکود و مصرف قرص اومد پایین.

خسته ام از این حالت که زبونت میگیره هم از زبانت استیبل نبودن یا حتی اصلا بلد نبودن و هم از حرف زدن در مورد چیزی به اسم پروژه که کلا سه یا چهار جلسه بیشتر نبود و مطلقا هیچ درکی ازش ندارم. خسته ام از اینهمه دل قرص نبودن.

خسته ام از اینکه هیچ درک شفافی از خودم و پتانسیل ذهنم ندارم و نمیدونم خودمو فیلم کردم یا چیزی برای عرضه دارم اصلا؟ خسته ام از اینکه نمیدونم چقدر باید از خودم انتظار داشته باشم و کجام اصلا.

۰۱/۰۳/۱۹
Magic Farari