روزها با ماژیک

۰۸خرداد

زمان مست

يكشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۹:۱۶ ب.ظ

فقط فکر میکنی که تغییر کرده چیزی، اما هیچی عوض نشده.

دوباره رو پروفایلت عکس گذاشتن و حس نفرت غلیظ به خودت و قیافت و بعد استوری گذاشتن و ترک کردن ادما و ناراحت شدن. و ناراحتی عمیق تر شدن و تصمیم به حذف اکانت.

دوباره سرچ آدمایی که میشناختی و غم.

میم همون شاخ مدرسه و سم روان بقیه. همون زندگی ایده آل و همه چیز داشتن، مادر شده. وای نات :) یاد قرارمون تو کافه و کنسل کردنش افتادم. یاد خود مزخرفم افتادم که همیشه باهامه.

۰۱/۰۳/۰۸
Magic Farari