روزها با ماژیک

۲۳مهر

بی معنا

جمعه, ۲۳ مهر ۱۴۰۰، ۱۲:۵۲ ق.ظ

اینجا نوشتن کاملا معنی شو واسم از دست داده.

چند روزه مطلقا هیچ کاری نکردم، با اینکه پیک  فرصته این روزا مثلا

این دو روز بیشتر از همیشه پیششون بودم، زندگی عجیبه ... با ا" حرف زدیم، نباید این موضوعات رو پیش بکشم ولی میکشم و نمیدونم دقیقا چرا. وقت آرایشگاه گرفت و راستش با اینکه ترجیحم این بود تنها برم ولی گفتم بیاد، آخه نخواستم حس کنه دوست ندارم باهاش برم :") چقدر فکر میکنم ...

از استاد هیچ خبری نیست، انگار نه انگار. اداره خوابگاه هام که حس میکنم درخواستم رو به چپ و راست تواما گرفت، حداقل بگین نه :)

روحم له

۰۰/۰۷/۲۳
Magic Farari