روزها با ماژیک

۳۰تیر

اگزاستد

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۵۲ ب.ظ

واسم توتالی مینییگ لسه ... دیگه حال بحث ندارم، حتی حال فکر کردن و غمگین شدن، اینهمه شکافتگیه بدون اشتیاق قراره منجر به چیزی بشه که حداقل بگی آخیش؟!

اونهمه جر دادن خودم و این در و اون در زدن ... اوووف، تهش واسه اونا یه اعتراض وارد نیسته :))) گو فاک یورسلف

کی میفهمه حالم چیه، کی میفهمه شهر عقب مانده و تنهایی تلخ و ترس و ابهام چیه ...

 

بسه دیگه

۰۰/۰۴/۳۰
Magic Farari