روزها با ماژیک

۲۴خرداد

تایرد آو اوری ثینگ

دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۰، ۱۱:۵۱ ق.ظ

دارم به تعداد روزایی که صرف این ارائه کردم، فکر میکنم. به اینکه چه کار دیگه‌ای میتونستم انجام بدم. گاهی فکر کنم کائنات داره بهم میگه دست از سر خودت بردار، به درد این فیلد نمیخوری!! چون بعد از اینهمه وقت گذاشتن و دیدن ارائه بقیه، حس خوبی ندارم... به هیچی

خسته‌ام، از همه چیز، از تمام تلاش‌های پرتم، از اینهمه حس بد، از درجا زدن و ابهام

۰۰/۰۳/۲۴
Magic Farari