روزها با ماژیک

۲۰اسفند

خب چیکار کنم

چهارشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۱۴ ب.ظ

خیلی سخت میگیری ...

 

چند بار این جمله بهم گفته شده؟ 

"هر بار"، "همه"

 

۹۹/۱۲/۲۰
Magic Farari