روزها با ماژیک

۱۰شهریور

یک قدم تا پایان

دوشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، ۰۸:۳۹ ب.ظ

عنوان طوفانی ای بنظر میرسه که واسه عملکرد من مناسب نیست:)

فردا با آخرین امتحان که تا این لحظه اصلا واسش آماده نیستم، این دو ترم با وسعت یه سال!! هم تموم میشه. خیلی خسته کننده بود و عملکرد من عملا ناچیز و ناکارآمد! بعبارتی تمام اون زحمت های درست یا نادرست ترم پیش دوباره تلف شد. و ترم پیش رو هم قراره که مجازی باشه که طبیعتا خوشحال کننده نیست و نمیدونم این وضع تا کی قراره ادامه داشته باشه. حتی خیلی وقته در حد تخیل ذهنی هم به کلاس زبان و باشگاه و ساز ! فکر نکردم چون اوضاع محدودتر از این حرفا بود. اما باید جدی تر عمل کنم چون اینطوری راه به جایی نمیبرم.

۹۹/۰۶/۱۰
Magic Farari