روزها با ماژیک

۱۸تیر

بلوغ عقلی

چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۲ ب.ظ

اینکه واضحا مشخصه نقشت چیه واسه یه آدم جای صحبت نداره... اینو از طرز حرف زدن از آدمایی که فالو میکنن به سادگی میشه فهمید :) اینکه سوای وجه اشتراک ها! هیچ وجه اشتراکی نداری با یکی و با کل ایل و طایفه‌ش کلا ژنتیکش...

تو انسانی و عاقل (شاید) حداقل موضعت رو واضح مشخص میکنی بخاطر این مورد خجالت نکش:) حداقل لاسر نیستی...

بچسب به زندگی و چیزی که میخوای نه چیزی که نمیخوای! این منم با این خانواده، پدر، مادر و تک تکشون این منم با این قیافه و سن و تاریخچه تحصیلی، این منم با طرز حرف زدن و طرز فکر و ... 

و دیگه سراغ کسی نمیرم حتی تو ذهنم...

تمایل شدید و وصف ناپذیری به خلاص کردن خودم دارم و احتمالا هم همین کارو بکنم... دیگه تاب خردشدگی ندارم

تمام حجم قفس را شناختم بس است....

۹۹/۰۴/۱۸
Magic Farari