روزها با ماژیک

۲۲اسفند

وات د فاک؟

پنجشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۱ ب.ظ

ریشه اینهمه درگیری پوچ چیه؟

ریشه اینهمه توهم؟

ریشه اینهمه به بطالت گذروندن؟

ریشه به گا دادن عمر؟

تا کی؟ تا کی اشتباه و تحلیل و بررسی و نتیجه گیری و باز همانُ همانُ همان :/

۹۸/۱۲/۲۲
Magic Farari